När du väljer husläkare och vårdcentral

Husläkare är en allmänläkare på en vårdcentral. Du har rätt att själv välja vilken vårdcentral du vill stå skriven på. Du har också rätt att få vård i annat landsting.


Husläkare

Husläkare är en allmänläkare

En allmänläkare, husläkare, arbetar på en vårdcentral. En husläkare är specialiserad på allmänmedicin och ska kunna träffa människor i alla åldrar som har problem med hälsan. Om husläkaren bedömer att du behöver en behandling hos någon annan specialistläkare får du en remiss.

En husläkare är en läkare som du kommer tillbaka till flera gånger eftersom denna arbetar på din vårdcentral och är tilldelad dig. På så sätt lär ni känna varandra så småningom och läkaren får en bättre överblick på din sjukdomshistoria.

Välj din vårdcentral och husläkare

Du har rätt att välja vilken vårdcentral som helst i länet där du bor. Både landstingets vårdcentraler och privata.

Det är bara att besöka den vårdcentral du vill och skriva in dig där. Du kan också göra ditt vårdval på internet på ”Mina vårdkontakter”.

På din vårdcentral blir du erbjuden en husläkare. Om du besöker lättakuten på din vårdcentral och det är lång kö kan du bli erbjuden att gå till en annan husläkare än den du brukar besöka.

Vård i ett annat landsting

Om du blir sjuk när du inte är hemma kan du ändå söka vård där du befinner dig. Ingen vårdcentral får neka en människa som är sjuk.

Det går också att planera vård i ett annat landsting. Exempelvis om det finns en speciell vård någonstans som du vill ha/behöver.

Du kan också bli erbjuden vård i ett annat landsting om väntetiden är för lång i det landstig du bor i.

Kostnader och högkostnadsskydd

I Sverige behöver du aldrig betala mer än 1100 kronor för sjukvård på ett år. Vi är nämligen skyddade av ett högkostnadsskydd.

Om du bara ska gå till läkaren en gång kostar det olika mycket i olika landsting men också till vilken läkare du ska gå till. Går du till en husläkare på en vårdcentral kostar ditt besök ungefär 150-200 kronor. Går du till en läkare på en specialistmottagning kostar ditt besök 150-350 kronor.

I hela Sverige förutom i Stockholm och i Skåne får du gratis sjukvård om du är under 20 år. I Stockholm och Skåne får du gratis sjukvård om du är under 18 år.

Har du betalat 1100 kronor för vård under ett år får du ett så kallat frikort. Detta innebär att dina kommande besök är gratis. Frikortet gäller från och med det första besöket. Det gäller dock inte slutenvård, intyg, vaccinationer, sjukresor, hjälpmedel och uteblivna besök.